Persoonlijke instellingen
Herzie de Grondwet

Overleg:Artikel 39

Uit Herzie de Grondwet
Ga naar: navigatie, zoeken

Door op de 'knop' [antwoorden] te drukken kan de onderstaande wettekst worden gekopieerd die als basis kan dienen voor een opmerking.

Door de aangegeven tekst kan je snel aangeven of je het wel of niet eens bent met een voorgestelde wijziging.
Laat de : staan en verwijder enkel de tekst.

Door boven in de blauwe balk te kiezen voor Kopje toevoegen kan een nieuw kopje worden begonnen.[nieuw][bewerken][antwoorden] Lidmaatschap koninklijk huis

De wet regelt, wie lid is van het koninklijk huis.